понеделник, 14 септември 2009 г.

Първи Международен Фитнес Фестивал Варна 2009 /International Fitness Festival Varna 2009Първият Международен Фитнес Фестивал "IFF VARNA" се организира и се провежда с цел популяризиране и развитие на масова физическа култура, фитнес и пропагандиране на здравословен начин на живот в България.

Мисия: Международният фитнес фестивал е адресиран към всички привърженици на активния начин на живот, към управленци, мениджъри, инструктори, персонални треньори, сътрудници на спортни компании и фитнес-клубове , като им предоставя възможност да повишат своята компетенция и да се запознаят с последните тенденции в тази област, да участват в тренировки, водени от международно признати презентьори, в неформална среда да се запознаят с колеги от сектора, с доставчици на професионално оборудване, стоки и услуги за фитнес клубове.

Дата на провеждане: 19 – 21 септември 2009

Място на провеждане: Република България, Варна, Дворец на културата и спорта


Организатори: Организатор на мероприятието е международната верига от спортни клубове "ORANGE FITNESS".


Формат на мероприятието: В рамките на Първият международен фитнес фестивал ще се проведат следните мероприятия:- Фитнес-практика- Мастер-класове, водени от най-добрите национални и чуждестранни презентьори- Семинари- Кръгли маси


Участници: Представители на професионалното фитнес-общество: - национални и международни презентьори; - международно признати експерти в областта на фитнеса и спорта; - представители на български и чужди фитнес-центрове и спортно-оздравителни клубове; - собствениците, управляващите и мениджърите на спортни и фитнес клубове; - инструктори в групови програми и тренажорни зали, персонални треньори, лекари;
Потребители на услугите на спортни и фитнес-клубове: - любители и поклонници на здравословния начин на живот, хора, интересуващи се от новостите в тази област;

ПРОГРАМА НА ФЕСТИВАЛА: ТУК!

-------------------------------------------------------------------------------------------------


The first International Fitness Festival "IFF VARNA"

aims to develop and promote physical culture, fitness training and healthy living in Bulgaria. Our Mission: The International Fitness Festival is addressed to all the people committed to active life and also to managers, directors, instructors, personal trainers and partners in sports companies and fitness clubs, providing them with the opportunity to improve their competence and get acquainted with the latest tendencies in the field, to take part in trainings led by internationally recognized presenters, to meet their colleagues and suppliers of professional fitness equipment, products and services in an informal environment.

Festival Period: 19 – 21 September 2009

Place: Palace of Culture and Sports - Varna, Republic of Bulgaria


Organizers: The event is organized by ORANGE FITNESS international chain of sports clubs.


Aims:

- To promote healthy lifestyle in Bulgaria;

-To popularize and promote fitness and sport in Bulgaria;

- To exchange international experience and knowledge on the latest technologies in the field of fitness and sport.


Events: The First International Fitness Festival includes the following events:

- Fitness practice

- Master classes led by the best national and foreign presenters

- Seminars- Round tables


Participants:
Representatives of the professional fitness community: - national and foreign presenters; - internationally recognized experts in the field of fitness and sport; - representatives of Bulgarian and foreign fitness centers and sports clubs; - owners, directors and managers of sports and fitness clubs; - instructors in group programs and training rooms, personal trainers, physicians;
Sports and fitness clubs visitors: - people committed to healthy living and people interested in the latest tendencies in the field;


FESTIVAL PROGRAMME: HERE!

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Забележка: Само членове на този блог могат да публикуват коментари.