понеделник, 30 ноември 2009 г.

Зодия и спорт
Не знам колко е сериозно, но изключително популярно в последно време стана да избираме хранителния си режим според зодията. Това правят и много от холивудските звезди. Специалистите твърдят, че полза от физическите натоварвания има само тогава, когато те са съобразени със зодиакалния знак на трениращия.

Везни, Водолей и Близнаци - щом сте роде­ни под тези знаци и ваша­та стихия е Въздухът, по време на заниманията ви със спорт, главата ви тряб­ва да работи активно, по­неже ви е нужно разнооб­разие. За да не губите нас­тройката си, е необходи­мо често да тренирате. Идеалният режим е чети­ри пъти в седмицата. Това не само ще ви помогне да запазите фигурата си, но и ще ви спаси от стреса.Изпробвайте нови, супер съвременни тренажо­ри. С тях ще тренирате едновременно и тялото, и мозъка. За органа си на мислене изберете тренировки в духа на тайчи или йога. Занимавайте се на чист въздух.Полезни са спортовете, които обединяват коорди­нацията и умствената дейност. Подходящи са тренировките, при които участват и двете ръце: скачане на въже или кикбокс.
Овен, Лъв и Стрелец - щом сте родени под тези знаци и вашата стихия е Огънят, вие сте пълни с живот и желаете да полу­чите максимум удоволст­вия от всичко, с което се занимавате. Във вас има много енергия, което ви позволява да тренирате 5 пъти седмично. За поддър­жане на добра форма са достатъчни и само 2-3 пъ­ти в залата, стига в оста­налите дни да водите ак­тивен начин на живот. По характер сте общителни – подхождат ви ко­лективните спортове. Да играете в отбор, за вас е върхът! Особено подхо­дящ в това отношение е баскетболът. Полезни колективни мероприя­тия са колоезденето и пешите преходи. Тег­ли ви всичко ново, по­ради което трябва да изпробвате последния вик на модата – бразилския танц „капоейра“, в който риту­алните движения се съчетават със съвре­менната аеробика.
Ако обичате да се съревновавате, проб­вайте се в окинавското карате – едно от най-кра­сивите бойни изкуства на Изтока. Не забравяйте и за силовите занимания.
Рак, Скорпион и Ри­би - щом сте родени под тези знаци и вашата сти­хия е Водата, вие сте меч­тателни натури и по-скоро предпочитате масажите пред заниманията със спорт. Все пак трябва да се движите повече, тъй ка­то организмът ви е скло­нен да задържа вода. За да я изгоните, трябва по­вече да се потите чрез фи­зическо натоварване. Ако не можете редовно да посещавате тренажорните зали, бягайте сутрин или поне упражнявайте сутрешна гимнастика. Пра­вете коремни преси.Изпълнявайте повдига­не на тялото от лег и пов­дигане на краката с опора на лактите – по 20 пъти дневно.Отдайте предпочитание на аеробните натоварва­ния, за да се потите пове­че – опитайте например аеробика, тае бо, но можете да уп­ражнявате просто бягане на място под звуците на енергична музика. Посещавайте басейн не по ряд­ко от веднъж седмично. За вас са подходящи всички водни спортове.
Козирог, Телец и Де­ва - щом сте родени под тези знаци и вашата сти­хия е Земята, вие сте сил­ни като самата земя, а то­ва означава, че сте спо­собни на всякакво спорт­но натоварване. Сдържа­ни и спокойни, вие сте склонни да планирате сво­ите тренировки предвари­телно. Постарайте се да се занимавате 3 пъти сед­мично по 45 минути.Имате силна воля и сте в състояние да изпълните всичко, което сте си набе­лязали. Използвайте това си качество за постигане на високи спортни успехи. Тъй като се нуждаете от мигновени резултати, мо­жете да работите на уре­ди във фитнес зала с ком­плексни упражнения за всички групи мускули по споменатата по-горе прог­рама пилатес.Упражнявайте спортове и на открито. Полезни за вас са бягането, конният спорт, голфът. Не губете време с водни спортове, тъй като винаги трябва да усещате твърда почва под краката си. Отдайте предпочитанията си на прости­те, но за това пък по-нап­регнати тренировки.


Няма коментари:

Публикуване на коментар

Забележка: Само членове на този блог могат да публикуват коментари.