понеделник, 11 януари 2010 г.

ПРЕДСТАВЯМ ВИ ЙОГА ЦЕНТЪР "ХРИДАЯ" - БУРГАС

Йога център – Хридая е основан през 2001 година.
Основната цел за създаването му е - йога – древното учение за тялото и духа да се практикува от желаещите и ползата от древните техники да бъде възможна и приложима в днешно време. Следвайки тази идея практиките в йога центъра са прецизно изпълнявани с необходимото старание да бъдат автентични. Дейността на йога центъра се състои в провеждане на часове по йога в зала и сред природата. Възможност за практики имат хора от всички възрастови групи по различни системи, подходящи за особеностите на конкретната възраст. Предвидени са часове за хора с проблеми – психологически, физиологически; бъдещи майки и др. Подготвят се хора за демонстрации на йога асани /упражнения/ и представянето им на мероприятия организирани от други клубове в страната. Провеждат се дискусии на теми свързани с йога в съвременния свят и влиянието на йога върху човешката личност.
С цел популяризиране на йога, Йога център – Хридая организира и участва в различни събития организирани от организации отдадени на йога: БФЙ, на която е член и притежава Лиценз от МФВС; БЙА и др.
2008г. Бургас - XІІІ Държавно първенство по йога, организирано от Йога център – Хридая и БФЙ.
2009г. Бургас - І Фестивал на йога в Бургас - „Светлината на Лотоса„ организиран от ЙЦ-Хридая и Община Бургас
Управител на Йога центъра е Люба Шулева-Комитова /Джигиасу Саняса Лайа Ананда/, следдипломна квалификация от БАС и БФ по йога, 2005 г. – обществен инструктор по йога.
 ЗА ЙОГА: В йога съществуват различни пътеки, водещи към една цел – себереализация или казано по друг начин - еволюция на човешкото същество, разширено съзнание, самоконтрол над тялото, емоциите и ума, устойчивост на волята. Йога е достъпна за определени хора, достигнали равнище на личностово развитие, което прави възможно нейното практикуване. Всяко човешко същество е носител на частица от Абсолюта – Всемирният разум. Откриването и осъзнаването на тази същност е вратата към себепознанието.
В стремежа си към своето развитие човек се изправя пред сложни дилеми. Дали да положи усилия, физически и умствени, за да направи стъпка напред или да живее с вече установените навици, привички, схеми, модели на ежедневието. Промяната на навиците или излизането от оковите на инертността, промяната на стереотипите винаги е труден процес. Понякога живота преминава преди човек да е разбрал, че може да живее по друг, по-добър начин. По-добър начин не означава, че до този момент животът не е на нужното ниво, напротив, животът винаги е на нужното ниво, защото се определя от начина по който го възприемаме. С промяна на съзнанието се променя и качеството на живота. Възприятията променят своя смисъл, с промяната на мислите. Няма нищо лошо в това, което в момента прави човек, то е това, което той разбира за правилно. Ако това, което в момента е положението на човека: работа, семейство, приятели, социални контакти, емоционални контакти, вътрешен мир го устройват, и го карат да се чувства добре, тогава всичко си е на мястото, всички способности са разгърнати. Ако обаче постоянно съществува усещане за непълноценност, за потиснатост, за нарушен вътрешен мир, ако неудовлетвореността е ежедневно преживяване, сякаш нещо липсва, за да се почувства щастлив в тези случаи, личността е нереализирана.
Йога е цялостна система, обхващаща всички състояния на съществуване на човека и водеща към себереализация.

 

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Забележка: Само членове на този блог могат да публикуват коментари.